Jdi na obsah Jdi na menu
 


OSH - moře bývalá NDR, NSR později SRN

18. 9. 2007

Mimo to existovala v rámci této flotily ještě pohraniční brigáda v Rostocku, která měla od roku 1961 za úkol chránit pobřežní části hranic NDR. I východoněmecké námořnictvo provozovalo námořní letectvo a vrtulníkové jednotky. Od roku 1972 byl velitel námořnictva automaticky zástupcem ministra obrany NDR. Námořnictvo NDR zaniklo ihned po spojení obou německých států k 2.10. 1990.

Rok 1956 přinesl i vznik námořního útvaru Spolkové republiky Německo, kdy vzniklo Spolkové námořnictvo (BUNDESMARINE, obr. 30 - 33). Jeho vznik byl již od roku 1949 připravován speciálním týmem americké armády. V roce 1955 byly jasně specifikovány úlohy nově vytvářeného německého námořnictva (tzv. Schuylerův dopis), které byly definovány jako obrana německého a dánského území a zamezení pronikání sovětských plavidel do Baltského moře. V roce 1955 následovalo vytvoření německé pozemní armády (Bundeswehr). Následující rok (přesněji řečeno dne 1. 4. 1956) byla vytvořena první západoněmecká námořní jednotka „Schnellbootlehrgeschwader„ vedená korvetním kapitánem Klosem, během tohoto roku pak byly vytvořeny i další námořní jednotky, byť ne příliš silné. Hlavními sídli Bundesmarine zůstaly Wilhelmshaven a Kiel. Od roku 1957 působí něm. námořnictvo jako součást sil NATO. V pozdějších létech se dostaly do výzbroje Bundesmarine i ponorky a námořní letectvo (jediná jednotka „Marinegeschwader Graf Zeppelin“ sídlící u Cuxhavenu). Přelomem v historii něm. námořnictva byla první válka v Zálivu s Irákem, v jejím rámci museli spojenecké země přemístit své námořní jednotky ze Středozemního moře do Perského zálivu. V té době Bundesmarine vypomohla s ochranou Středozemního moře poskytnutím několika vojenských plavidel.

Po sjednocení Německa v roce 1990 došlo i ke spojení obou námořních sil: východoněmecká Volksmarine a západoněmecká Bundesmarine byly v tomto roce sloučeny do nového námořnictva nazvaného DEUTSCHE MARINE (obr. 34).

Až do roku 1994 se na území býv. NDR nesměly objevit jakékoliv jednotky podřízené NATO, proto se do značné míry vyvíjelo německé námořnictvo na východě země odlišně od jednotek působících na území bývalé NSR. Námořní jednotky na východě byly podřízeny samostatnému velitelství „Marinekommando Ost“ sídlícímu v Rostocku.

Deutsche Marine se skládá z 5 flotil sdružující následující jednotky:
• 5 eskader torpédoborců (velitelství sídlí ve Wilhelmshaven)
• 2 eskadry rychlých člunů (velitelství sídlí ve Warnemünde)
• 2 eskadry námořního letectva (velitelství sídlí v Kielu)
• 2 eskadry ponorek (velitelství sídlí ve Eckernförde)
• 5 eskader minového loďstva (velitelství sídlí ve Kappeln).

Po roce 1990 se německé námořnictvo zaměřilo na účast v mezinárodních operacích vč. bojových nasazení. Němečtí námořníci se tak účastnili např. války v Perském zálivu 1990-91, vojenských operací v Jugoslávii (1992 – nyní), Somálsku (1994). Německá námořní síly se podílí i na operaci Enduring Freedom, když od roku 2002 ze základny v africké Džibuti pomáhají udržovat klid v oblasti „Afrického rohu“. Od roku 2006 působí němečtí námořníci v Libanonu (viz níže uvedený odkaz na článek uveřejněný v časopise Der Spiegel).