Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ochrana státních hranic se Slovenskem

 Ochrana státních hranic se Slovenskem

 

Rozdělením státoprávního uskupení Československé Federativní Republiky na dva samostatné státoprávní celky - Českou republiku a Slovenskou republiku - dnem 1. ledna 1993 měla být započato střežení tzv. zelené hranice na státních hranicích těhto novodobých státních celků.

Tehdy spadala OSH pod vedení Správ krajů P ČR, odboru SCPP ( Služby cizinecké a pohraniční policie), kdy k této službě byly převedeni příslušníci PP FPS ČSFR ( Pohraniční policie Federálního policejního sboru ČSFR ).  Pohraniční policie PČR v roce 1994 přešla pod přímé řízení OŘ PČR ( Okresní ředitelství ), kde byl z funkcionářů OŘ ustanoven řídící orgán PP v rámci územní odpovědnosti OŘ PČR. Materiálnětechnické zabezpečení bylo taktéž vykonáváno prostřednictvím OŘ PČR. 

Ihned po rozdělení ČSFR na ČR a SR nebyla SH mezi nimi střežena útvarem PP PČR, z důvodu, že nebyly ustanoveny OPP ( Oddělení Pohraniční policie ) a jejich dislokace. Možné střežení SH bylo maximálně z trojmezí - OPP Lanžhot ( SJmK PČR  Brno ), které již provádělo OSH na SH s Rakouskem. 

V rámci územní dopovědnosti Správy Jihomoravského kraje PČR byly ustanoveny tato OPP:

v rámci OŘ PČR Břeclav

OPP Lanžhot

OPP Tvrdonice

v rámci O PČR Hodonín

OPP Hodonín

OPP Sudoměřice

OPP Radějov

OPP Javorník

OPP Nová Lhota

v rámci OŘ PČR Uherské Hradiště

OPP Březová

OPP Strání 

OPP Starý Hrozenkov

v rámci OŘ PČR Zlín

OPP Šanov ( později OPP Slavičín )

OPP Brumov - Bylnice

OPP Nedašova Lhota

 

V tomto článku se budu zaobírat dislokací OPP v rámci OŘ PČR Hodonín. 

V roce 1993 nebyla v rámci tohoto OŘ dislokována žádná OPP. Pouze je známo že v průběhu jara tohoto roku byla v úseku budoucí dislokace OPP Sudoměřice, poblíž HP Sudoměřice-Skalica (SR) umístněna buňka, ze které byla prováděna pochůzková služba v úseku OPP Sudoměřice. 

V létě 1993 byly stavy příslušníků navyšovány posilami z rakouské SH, kteří vykonávali službu zejména na HP. 

Dalším problémem neúplnosti střežení nově vznikající SH byla skutečnost, že tato nebyla ještě vytyčena v terénu!

V roce 1994 byly dislokace útvarů PP v rámci OŘ PČR Hodonín následující:

OPP Hodonín - unimo buňky v areálu CP PČR - HP Hodonín-Holíč ( SR);

OPP Sudoměřice - v obci byl vykoupen a přestavován objekt pro potřebu OPP, do VIII/1994                                            OPP Sudoměřice dislokováno společně s OPP Radějov v objektu OÚ                                              Radějov - bývalá MŠ, posléze v VII/1994 dislokace v novém objektu OPP                                          Radějov;

OPP Radějov - v obci vykoupen a přestavován objekt pro potřebu OPP, do VII/1994 dislokace                               společně s OPP Sudoměřice v objektu OÚ Radějov - bývalá MŠ, poté                                               společně  v novém objektu do VIII/1994 kdy OPP Sudoměřice se stěhovalo do                               vlastního objektu v obci Sudoměřice;

OPP Javorník - v objektu býv. hotelu u žst. Javorník;

OPP Nová Lhota - v objektu jež byl pro potřebu OPP zakoupen a přebudován.

 

Z důvodu vytyčování státní hranice byla v obci Tvarožná Lhota okr. Hodonín dislokována pracovní skupina Zeměměřičského úřadu Praha, který ji v úseku Kobyla - řeka Morava vymezoval  a vytyčoval. Jednalo se úseky tří OPP ( Radějov, Sudoměřice a Hodonín ).

Vozový park OPP:

1x osobní vozidlo zn. Škoda Forman v barevném provedení POLICIE

2x terenní vozidlo zn. UAZ 469-B v barvě khaki

3x jízdní horské kolo v barevném provedení POLICIE

v roce 1996 byly terenní vozidla UAZ nahrazeny terenními vozidly JEEP CHEROKEE v khaki barvě a dále dodávkami VW Transporter Syncro v khaki provedení - oba měli pruh 20x50 cm s černým nápisem POLICIE na bílém podkladě. 

Vozidla Škoda Forman a VW Transporter byly dále vybaveny VRZ ( majáky ).

 

MTZ:

radiostanice ZS 31 a PR 31, později jen rdst. Midland;

Dalekohled D-7, později dalekohledy z vybavení Armády ČR;

Infrahledy ( ruské provencience ), později Leicia;

Výzbroj příslušníků OPP:

osobní zbraní byla PI vz. 82 9mm s 2 ks zásobníku ( 1 zásobník pojal 12 nábojů )

další zbraní Sa vz. 61 Škorpion s 1ks zásobníku krátkým a 3 ks zásbníky dlouhými ( krátký                                                                      pojal 10 nábojů a dlouhý 20 nábojů )

od r. 1995 Sa vz. 58 V se 4 ks zásobníků ( zásobník pojal 30 nábojů )

signální pistole SiPi vz.44/85 

signální náboje - osvětlovací a barevné signály ( červená, zelená, červený a zelený déšť a                                                                                                  dělbuch )

 

Na slovenské SH se také testovaly tzv. bezdrátová zařízení k detekci pohybu, " Safír " a detekční souprava využívaná výsadkovým vojskem Armády ČR. 

Výkon služby OSH:

Služba byla vykonávána v denní službě jednočlennou a vícečlennou hlídkou, v noční době vždy vícečlenná hlídka. 

Hlídka prováděla střežení buď výkonem na pevném bodě anebo pochůzkovou činností v danném úseku dle instrkuktáže vedoucího oddělení.  Služba na pevném bodě se prováděla tehdy, kdy byl znám a zjištěn nelegální přechod státní hranice, jinak se hlídka pohybovala v danném úseku dle svého uvážení, dle operativní situace a dle pokynů SDS. 

Hlídka v rámci výkonu služby spolupracovala s místním obyvatelstvem, zaměstnanci Lesů ČR s.p. a státní samosprávou. 

Dalším úkolem byl dohled nad veřejným pořádkem a bezpečností silničního provozu, dále OPP v rámci své dislokace také prováděla šetření v přestupkových řízení dle zákona a vyhledávání v trestných činech spáchaných v úseku OPP.

1x měsíčně byla provedena dle kalendářních a povětrnostních podmínek DEMARKACE SH.

Další služba jež se vykonávala u OPP byla SDS - stálá dozorčí služba. 

OPP dále měla součinnost s útvarem CP na HP, pokud byl v úseku OPP dislokován:

OPP Hodonín - RCP Hodonín-Holíč ( SR )  silniční a železniční, 

OPP Sudoměřice - RCP Sudoměřice-Skalica ( SR ) silniční a železniční;

OPP Javorník - RCP Velká nad Veličkou-Vrbovce ( SR ) silniční a železniční. 

Do konce roku 1994 byl provoz na daných HP ( RCP) mezinárodní, od roku 1995 pouze jen ČR a SR. Mezinárodní HP v rámci SJmK PČR Brno byly jen: Břeclav D2 - Kúty (SR)  dálniční a Starý Hrozenkov - Driemota (SR).