Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vstup ČR do EU a režim na SH

18. 9. 2007
INFORMACE K PŘEKRAČOVÁNÍ STÁTNÍCH HRANIC PO VSTUPU ČR DO EU

    Dnem 1. května 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie. Tímto okamžikem došlo k určitým změnám i v režimu překračování státních hranic.
    Momentem vstupu ČR do EU končí na státních hranicích pravidelné celní kontroly. Tyto celní kontroly budou zachovány výhradně na mezinárodních letištích, protože naše republika má hranice pouze s členskými zeměmi Společenství.
    V této souvislosti je třeba zmínit fakt, že přistoupením ČR k EU dojde ke snadnějšímu překračování státní hranice na hraničních přechodech a bude usnadněna hospodářská spolupráce a dovoz zboží, které bude v celním režimu volného oběhu v zemích Společenství. V ČR již za takto dovezené zboží k neobchodním účelům clo ani DPH nebudou vybírány.
    Na druhé straně je nutné zdůraznit, že dnem 1. 5. 2004 nekončí činnost cizinecké a pohraniční policie na státních hranicích a hraničních přechodech.
    Dnem vstupu ČR do EU se na státních hranicích zavádí režim dočasných vnějších hranic, což v praxi znamená:
        - policejní kontroly na hraničních přechodech
        - ochrana zelené hranice
        - překračování SH jen na místech k tomu určených, tj. hraniční přechody a turistické stezky.
    Česká republika se připravuje na to, že by kontroly na hranicích se SRN a Rakouskem byly zrušeny 1. 1. 2006 po odsouhlasení Radou Evropy. V případě Slovenské republiky a Polska to znamená zrušení kontrol k 1. 1. 2006, pokud o to také požádají ke stejnému datu jako ČR. V opačném případě to bude znamenat zrušení kontrol na státní hranici se SRN a Rakouskem a na hranicích se Slovenskem a Polskem ponechání kontrol i nadále.
    Co výše uvedené znamená pro občana ČR:
     - 1. 5. 2004 Česká republika vstoupila do Evropské unie a od toho okamžiku se neprovádějí celní kontroly, toto však neplatí pro kontrolu osob.:
        - česká a saská hraniční policie bude na hranici nadále provádět bezpečnostní kontroly osob a vozidel,
        - k přechodu státní hranice musí mít občan vždy s sebou potřebné doklady - pro občany vstup do EU neznamená, že budou moci překračovat hranice libovolně. I nadále musí při překračování státní hranice využít hraniční přechod nebo turistickou stezku. Jako cestovní doklad mohou občané ČR v zemích EU využívat dva poslední typy občanských průkazů. Upozorňujeme ale na fakt, že rozhodně není dobré nevlastnit cestovní pas. Pouhý občanský průkaz totiž nestačí jako cestovní doklad do zemí mimo EU!
        - usnadní se tak hraniční kontroly a zároveň se přispěje ke zkrácení čekací doby na státní hranici,
        - volný průjezd přes státní hranici není možný, ale chceme se s pomocí cestující veřejnosti postarat o to, aby zdlouhavé kontroly patřily již minulosti
        - hraniční kontroly jsou důležitým přínosem v boji s přeshraniční kriminalitou a zajišťují jak bezpečnost obyvatel v příhraničí, tak i bezpečnost v silniční dopravě
        - i po 1. 5. 2004 se budou tedy občané v příhraničí setkávat se společnými hlídkami policistů SCPP a BGS
    Služba cizinecké a pohraniční policie děkuje občanům za pochopení a přeje příjemnou cestu přes státní hranice.

            Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Ústí nad Labem