Jdi na obsah Jdi na menu
 


Útvary OSH sousedící s Českou republikou

6. 9. 2007

Se Spolkovou Republikou Německo se na ochraně státních hranic podílí tyto složky:

BUNDESGRENZSCHUTZ

BUNDESGRENZPOLIZEI

ZOLL

Zvláštní útvar BGS zásahová jednotka s celorepublikovou územní příslušností: GSG 9

                                GSG 9 der Bundespolizei
                                Bundesgrenzschutzstraße 100
                                53757 Sankt Augustin - DEU

Spolková ochrana hranic – BUNDESGRENZSCHUTZ.

(Západo)německá ostraha státní hranice.


Historie:

16. Březen 1951 je den založení ostrahy spolkových hranic (BGS).

První ostraha spolkových hranic. Zákon o BGS oznámen ve Spolkovém věstníku. Jednotka o síle 10.000 mužů.

19.09.1951
Bundespasskontrolldienst: zřízení Spolkové pasové kontroly.  

19.06.1953
Spolkový sněm dokončuje navýšení celkových sil ostrahy spolkových hranic na 20.000 mužů.

01.04.1961
Passkontrolldienst přejmenována na Grenzschutzeinzeldienst. Zřízení ředitelství v Koblenzi s devíti oblastními úřady.

28.03.1962 
Branci mohou základní vojenskou službu vykonávat u BGS (§ 42 Zákona o branné povinnosti 1962).

02.05.1970
Grenzschutzeinzeldienst: zavedení nového,šedozeleného služebního obleku. Modrá uniforma "dosloužila".

01.04.1973
Nabytí platnosti a účinnosti nového zákona o BGS.

Stanovy a funkce BGS v bezpečnostním systému Spolkové republiky Německo  dostávají nový směr.

01.01.1974

Zrušena možnost vykonávat brannou povinnost (voj.zákl.službu) v BGS.

Bundesgrenzschutz je od té doby plně profesionálním sborem.

18.05.1976
Představen nový služební oblek: zelené sako, béžové kalhoty.

01.04.1984
Přerozdělení štábů Bundesgrenzschutz.

01.10.1987 
Poprvé nastupují k BGS do výkonu služby i ženy.

09.11.1989 
V NDR (DDR) zrušen zákaz cestování do Spolkové rebubliky. BGS řeší novou situaci na státní hranici.

01.07.1990

Zrušení pohraniční kontroly na tzv. vnitroněmecké hranici (BRD-DDR). 

03.10.1990

Den opětného spojení. Převzato 7.000 zaměstnanců ostrahy hranic z bývalé Německé demokratické republiky.

01.01.1998
Nová organizace BGS:

  • Zesílení jednotlivých služeben BGS,
  • Zřízení další BGS- úřadovny v Chemnitz,
  • Zřízení 99 regionálních úřadoven BGS,
  • Zařízení speciální jednotky BGS- pro boj se zločinem ,
  • Zařízení mobilní složky MKU (Mobilní kontrolní jednotka),
  • Snížení velitelských svazů z 21 na jedenáct ,
  • Zříceno centrum BGS pro zvyšování kvalifikace(BGSAFZ).

30. Červen 2005 
Zákona o přejmenování Spolkové ochrany hranic (BGS) na Spolkovou policii (Bundespolizei – BPOL). 

                

Bundesgrenzschütz byl založen v červnu 1951. Letky BGS

helo1901.jpg (19677 bytes) Hiller UH-12 (rok 1955 - první vrtulník BGS).

BGS letka-Jih Regionální působnost zahrnuje spolkové státy Bavorsko a Baden-Würtembersko. Základna se nachází v Oberschleißheimu v Bavorsku a BGS-Jih ji využívá od roku 1964.

Do kompetence BGS-Jih spadá kromě ostrahy státní hranice, železnic a letišť také nasazení při přepravě nebezpečných nákladů, jako doprovod vojenských konvojů, nebo pro zajištění bezpečnosti při kulturních a sportovních akcích většího rozsahu. V případě potřeby provádí také měření radioaktivity ze vzduchu.

Od 13.11.1973 létá tato letka také jako záchranná služba a to v Kemptenu helo1904.jpg (49191 bytes) BO 105CBS5 Super Five (Christoph 17), v Traunsteinu (Christoph 14) a v Ludwigshafenu (Christoph 5).

 

Vrtulníky SA 318C Alouette Astazou prováděly nejčastěji oblety státní hranice až do konce 90. let. ../mil/helo1162.JPG (32043 bytes), helo1903.jpg (15352 bytes)

Setkání nad státní hranicí ../mil/helo29.JPG (31423 bytes), ../mil/helo510.jpg (59601 bytes), ../mil/helo511.jpg (78509 bytes). Čs. hlídka .

Dále oblétávaly SH vrtulníky Bell UH-1D.

---------- Po sjednocení -----------

BGS - letka Východ byla založena 3. října 1990. Základna se původně nacházela na letišti Tempelhof v Berlíně.

V roce 1998 byla přeložena do Blumbergu u Berlína.

  Do kompetence BGS-Východ spadá: -ostraha státní hranice s Polskem a Českem a to ve dne i v noci, -ostraha železnic a letišť, -přeprava osob politicky činných a státních hostů, -nasazení při živelných katastrofách, -podpora policie a policejních vyšetřovatelů, -provoz letecké záchranné služby v Braniborsku a Drážďanech ("Christoph 35" a "Christoph 38"). Územní působnost: žlutá BGS-Východ, červená BGS-střed.

 

BGS provozovala 17 strojů BO 105 CBS-5 Super Five, 22 strojů  SA 330 Puma a tři  AS 331 L1 Super Pumy. Pohraniční stráž zahájila modernizaci své flotily v roce 1997, kdy podepsala kontrakt na 13 strojů EC 155B a 11 strojů EC 135.

 

Jednodenní návštěva kancléře Gerharda Schrödera v Česku dne 21.8.2001 v Mladé Boleslavi a Liberci byla uskutečněna vrtulníkem AS 331L1 Super Puma.

 

BGS letka-Jih má k dispozici 18 strojů těchto typů: 5 SA 318 C Alouette, 5 BO 105 CBS Super Five, 5 SA 330 Puma, 3 EC 155 Dauphin.

BGS-Východ má k dispozici 18 vrtulníků typu SA 318C Alouette II, EC 155B, SA 332L1 Super Puma a BO 105CBS-5. Od října 1990 bylo nalétáno zhruba 56 000 letových hodin.

Německá spolková pohraniční stráž v roce 2002 objednala další vrtulníky značky Eurocopter - jedenáct strojů EC 135 a dva EC 155B. Hodnota zakázky činí asi 68 milionů EUR. Dodávky strojů EC 135 budou zahájeny ještě v tomto roce, EC 155B budou předány v roce 2003. BGS tak rozšíří svůj letový park na 37 strojů těchto dvou značek a stane se největším světovým provozovatelem vrtulníků značky Eurocopter.

EC 155B.

Ruzyně 17.10.2004 vrtulník AS 332L1 Super Puma D-HEGB ../helo2689.jpg (406302 bytes).