Jdi na obsah Jdi na menu
 


Služební kynologie Policie ČR - můj komentář

7. 9. 2007

Toto by měl být zejména komentář k článku Služební kynologie PČR

Oceňuji snahu nejmenované a pro mně těžko zjistitelné kolegyně od PČR jenž publikovala článek jenž jsem převzal, ale v textu bych měl dosti osobní výhrady o taktice využití a použití služebních psů zejména u služeb Pohraniční policie a Skupin služební kynologie při OŘ Policie ČR.

1. pánové nahoře ve vedení jednotlivých útvarů a součástí Policie by  si měli uvědomit, že služební pes není stroj do kterého se lije olej a benzín, ale že to je OSOBNOST a hlavně ŽIVÝ TVOR!!!!

2. rivalita mezi jednotlivými kolegy - psovody je taky napováženou - jednak buď si mládenci závidí lepšího a kvalitnějšího psa, což si nevidí na špičku bot, protože polovina neschopných psů není ze strany jak všichni tvrdí genetiky a chovné stanice,ale jejich přístupech k tomuto příteli člověka. Anebo ještě v lepším případě se dovíte, že jste blbečky z hranice a váš pes stojí za dvě věci. Tak pánové pozor nebýt těch blbců z hranice dnes nemáte dvě světově uznávané chovné stanice a taky si nezapomeňte ráčit vzpomenout, že dyž se novodobá Policie zbrchávala z následků Sametové revoluce, tak to byli právě a to zejména pátrací psi ze tzv. západní hranice, kteří nastupovali službu k jednotlivým výjezdovým psovodům u nově vzniklých OŘ ( okresních ředitelstvích ) a tak vytrhávali trn z paty této služby.

3. taktika použití služebních psů zejména u jednotek Pohraniční policie je tak ubohá, že ten kdo tyto služby plánuje asi neví na co je ASP - aktivizace služebního psa a NSP - nácvik služebního psa.

ASP - aktivizace služebního psa - jedná se v případě použití psů hlídkových do služby - avizace na místě a za pohybu jak na ukryté osoby či na pohybující se,                                                               - obrana hlídky při kontrole osoby či skupiny osob,                           - průzkum terénu za šera na vyhledání a označení ukryté osoby či  skupinu osob,                                                                                  - zadržení osoby či skupiny osob v náhubku za pomoci umělého osvětlení ( baterka, světlomety služ. doprav. prostředku, ROS či signálního osvětlovacvího náboje ze SiPi.),                                      

Pátrací pes:                                                                                     - především vypracování pach. stopy pokud možno cizí ( problém najít ochotného a hlavně chápavého kolegu ) do stáří 1 hodiny s 3 předměty na praktické pachové stopě

Specializace proveřování DP na osoby či předměty:                           - nalezení ukryté osoby ( podobný problém jako u pátracího psa ) na ložné plože návěsu, přívěsu, nákladního vagónu, či v podvozcích těchto vozidel, v případě že tato možnost nelze zrealizovat tak alespoň nalezení a označení ukrytého předmětu, nejlépe vlastního ( hračka psa ) na těchto vozidlech

A TEĎ TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ: VŽDY SE VYKONÁVÁ IHNED PO NÁSTUPU NA NOČNÍ SLUŽBU!!!!

Nácvikem služebního psa se rozumí, činnost během     d e n  n í  doby ( zejména, v případě nutnosti i v noční době, ale hlavně kdy pes není v přímém výkonu služby!!!!!!!!!!!!), která vede ke zdokonalení jednotlivých cviků a dovedností dle platného Zkušebního řádu Služební Kynologie Policie ČR

4. Taktika využití služebního psa v přímém výkonu služby je taky na pováženou,  během své praxe u bezpečnostního sboru jsem zjistil, že existovali jen dva řídící pracovníci, kteří dokázali využít schopností služebního psa, ale taky znaly a respektovali jeho potřeby a hlavně možnosti. NIKDY NEBYL NIMI VYSLÁN SLUŽEBNÍ PES K ČINNOSTI - PÁTRACÍ AKCE PO OSOBÁCH TŘETÍCH ZEMÍCH V DOBĚ, KDY TEPLOTA VZDUCHU PŘEKRAČOVALA 25 stupňů Celsia A NA PŘÍMÉM SLUNEČNÍM SVITU!!!! DÁLE V TOMTO POČASÍ, ABY  PSOVOD PROVÁDĚL DOHLED NAD BESIPEM!!!!!!

            pokračování přístě