Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ochrana Státní hranice v Jihomoravském kraji

5. 3. 2009

 

 

R o t y 4. praporu Pohraniční stráže 4. brigády Pohraniční stráže 


S e s t a v a 4. praporu PS B ř e c l a v

/ od r. 1951 do r. 1990 /    Sestava 4prPS4bPS 1951 - 1952


Sedlec u Mikulova 17rPS

Valtice 18rPS

Boří dvůr 19rPS

Poštorná 20rPS

Lány 21rPS

Ruské Domky 22rPS

    Sestava 4prPS4bPS 1952 – 1954


Sedlec u Mikulova 20rPS

Valtice 21rPS

Boří Dvůr 22rPS

Poštorná 23rPS

Lány 24rPS

Ruské Domky 25rPS

 

Sestava 4prPS4bPS 1954 – 1966


Sedlec u Mikulova 23rPS

Valtice – Raisna 24rPS

Valtice – Celní úřad 25rPS

Boří Dvůr 26rPS

Poštorná 27rPS

Lány 28rPS

Doubravka 29rPS zrušena v r. 1966

Ruské Domky 30rPS


Sestava 4prPS4bPS 1966 – 1978 ( PS pod vedením ČSA /min. Obrany )


Valtice – Raisna 22rPS

Valtice – Celní úřad 23rPS

Boří Dvůr 24rPS

Poštorná 25rPS

Lány 26rPS

Ruské Domky 27rPS
Sestava 4prPS4bPS 1978 – 1989


Valtice – Raisna 18rPS

Valtice – Celní úřad 19rPS

Boří Dvůr 20rPS

Poštorná 21rPS

Lány 22rPS

Ruské Domky 23rPS


zdroj: Archiv Fr. Trávníčka 

S e s t a v a Stanic Pohraniční policie 4úv PP FPS Břeclav VPP FPS Znojmo


Tato sestava je za působnosti Pohraniční policie pod Federálním policejním sborem.V tomto období byly do služeb Ochrany Státní hranice a ostatních činností veleni vojáci AČR, kteří vykonávali VZS u útvarů Pohraniční policie. Vojáci byli vystrojeni stejnokrojem vz. 63, kdy měli veškeré označení bývalé Pohraniční stráže – psi v zelené podšívce na klopách služebních stejnokrojů, čepice- brigadýrka PS. Rukávové označení Pohraniční stráže je od 1990 zrušeno. Vojáci kteří neměli v roce 1992 odslouženo, byli títmo, že PP FPS přecházela pod působnost Policie ČR, převeleni i s výstrojními součástkami pod jednotlivé útvary Armády ČR, kde dokončili svou Vojenskou základní službu ( z vlastní zkušenosti vím, že byli tito vojáci většinou převeleni pod tzv. strážní útvary ).

 Sestava SPP 4úv PP FPS Břeclav VPP PPS Znojmo

( od r. 1989 – do r. 1992 )

 

 Mikulov na Moravě

Sedlec u Mikulova

Valtice – Raisna

Poštorná

Lanžhot

S e s t a v a Pohraniční policie S JmK Brno Policie ČR

Útvary PP buď vykonávali službu ve stejnokroji PS anebo dle došlo k nařízení Správy kraje P ČR ( S JmK P ČR Brno ) ve stejnokroji bývalé SNB.Z důvodu rozdělení Československé Federativní republiky na dva samostatné územněprávní celky a vznikem dvou nových státních sůbjektů – Česká republika a Slovenská republika, došlo ke dni 1.1.1993 taky na střežení státní hranice mezi těmito státy – která sice nebyla úředně ustanovena, až v roce 1994. první obsazování tzv. slovenské hranice bylo započato již v lednu 1993 jen několika příslušníky Pohraniční policie v působnosti S JmK Brno, z býv. SPP FPS Znojmo, a to z důvodu měnové odluky mezi ČR a SR. Další obsazení slovenské hranice bylo v květnu 1993, obsazení nově vzniklých hraničních přechodů na slovenské hranici je datováno k 1.7.1994. Od této doby již vznikala Oddělení Pohraniční policie na této hranici a zde byla postupně započata ochrana státní hranice.Sestava OPP S JmK Brno – Břeclav/Hodonín/Uherské Hradiště a Zlín

1993 - 1994

 


Březí u Mikulova

Mikulov na Moravě

Valtice – Raisna

Poštorná

Lanžhot ( od 1.1.1993 střeží jak rakouskou, ale i slovenskou hranici )


Hodonín

Sudoměřice na Moravě

Radějov

Javorník

Nová Lhota


Strání-Květná

Březová

Starý Hrozenkov

 

Šanov

Broumov-Bylnice

Nedašova Lhota
1995 – 1999


Březí u Mikulova ( v r. 1995 jako OOP Drnholec )

Mikulov na Moravě ( od r. 1995 na býv. Celním úřadě starý HP Mikulov-Drasenhofen)

Valtice – Raisna ( od r. 1999 je součástí i HP Valtice )

Poštorná ( od r. 2001 je zde umístněno ZZ SCPP Brno )

Lanžhot


Hodonín

Sudoměřice na Moravě

Radějov

Javorník

Nová Lhota

Strání – Květná

Březová

Starý HrozenkovSlavičín ( později předislokován jako OOP a PO SCPP )

Broumov – Bylnice

Nedašova LhotaSestava 1999 – 2007


 V roce 2002 se OPP a RCP na HP spojila a vznikly nový typ útvaru: Referát cizinecké a pohraniční policie. Tyto Referáty pak zajišťovaly jak ochranu státní hranice, ale i pasové odbavení na hraničních přechodech. Na těchto útvarech tímto vykonávali službu jak příslušníci Pohraniční policie tak i příslušníci Cizinecké policie. V této době je hlavně preferována ochrana státní hranice na Hraničních přechodech a je tímto postupně utlumována ochrana státní hranice mimo Hraniční přechod. Současně vznikly tzv. Pátrací oddíly, které zjišťovali v příhraničních oblastech výskyt osob pokoušející se nelegálně překonat státní hranici, výskyt osob nežádoucích či osob, kterým byl vstup na území a pobyt na území ČR úředně zakázán a ostatní činnosti vyplývající z působnosti trestního a přestupkového zákona a zákona o pobytu cizinců na území ČR.


Březí u Mikulova

Mikulov na Moravě x

Valtice ( na býv. rPS Valtice-Raisna je HP Valtice-Schratenberg )

Poštorná x

Lanžhot x


Hodonín x

Sudoměřice x

Radějov

Javorník x

Nová Lhota


Strání – Květná x

Březová x

Starý Hrozenkov x


Slavičín ( OOP a PO SCPP OblŘ SCPP Brno )

Broumov – Bylnice x

Nedašova Lhota x


  • útvary OPP a RCP sloučené do RCPP – x

  • neoznačené útvary jsou jako normální OPP, ale s názvem RCPP

  • vznikají i různé skoro paskvily útvarů SCPP – RPK ( Regionální pracoviště sl. Kynologie )

    to se psovodi z RCPP a PO stáhli pod řízení uřčeného RCPP a odkud prováděli tzv. servis pro všechna RCPP v daném regionu / př.: RCPP Moldava, Cínovec, Petrovice, Děčínský Sněžník, Děčín ( ROLA Lovosice, říční HP Děčín, Hřensko, Ústí nad Labem, železniční HP Děčín a Ústí nad Labem ) a Hřensko / – místo určené – Děčínský Sněžník


 zdroj: Archiv P.Hložka (vlkosedy)


Sestava od konce roku 2007 – doposud


ICP Břeclav - ( detašovaná pracoviště ICP Lanžhot, Valtice a Březí u Mikulova )

ICP Hodonín - ( detaš.prac. ICP Hodonín, Javorník )

ICP Uherské Hradiště - ( detaš. prac. ICP Uherské Hradiště a Květná )

ICP Zlín - ( detaš. prac. ICP Slavičín a Broumov-Bylnice )


Do sestav těchto útvarů spadají Oddělení Pátrání a Oddělení Služební Kynologie

 

zdroj www.policiecr.cz