Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pohraniční incident v Sudetech 1938

6. 4. 2008
Pohraniční incidenty r.1938

Pohraničí – rok 1938 . banner

Pohraniční incidenty v Sudetech.


Připomeňme si památku těch, kteří v osudných měsících dramatického zániku Československa obětovali své životy za svobodu své smrtelně ohrožené vlasti i čest četnické uniformy.

Svědectví Jana Parduse,který sloužil na pohraniční četnické stanici:

Dne 12. září 1938 v pozdních večerních hodinách, měl kancléř Hitler štvavou řeč vůči ČSR. To byl vlastně signál k nepokojům, daný z říše.Po Hitlerově řeči, kterou Henleinovci vyslechli na veřejném prostranství u bývalého obecního úřadu a pomníku padlých z I. světové války, chodili semknuti v průvodech po Haberspirku a křičeli „Lieber Fűhrer, macht uns frei von der Tschechoslowakei", dále pak „Wir wollen Heim ins Reich" a mnoho jiných podobných hesel.

Ráno Henleinovci žádali telefonické spojení s Doupovem, chtěli posilu 300 mužů. Manželka jejich rozhovor vyslechla. O chvíli později přišel na poštu Němec, nápadník druhé úřednice a pošeptal jí, že se chystá přepadení pošty a četnické stanice. Asi v té době oznámil nám telefonem bezirksschulungsleiter SdP (byl to obchodník, jenž bydlel poblíže obecního úřadu), že provedou průvod obcí a za pořádek že osobně ručí.

Těsně potom vnikli Henleinovci na poštovní úřad, když před jejich příchodem stačili listonoši ještě dveře uzamknout. Ti si ale výhružkami a násilím vynutili otevření, postavili všechny zaměstnance ke zdi a vynutili si předání služebních zbraní a mobilizačních rozkazů. Ordnery vedl Otto Plass. Ten bydlel na Kahru a byl úředníkem na dole Adolf a Žofie. Ve chvíli přepadení se rozřinčel telefon. Nikdo z ordnerů se v obsluze nevyznal, manželka tedy přiskočila a propojila četnickou stanici s okresním četnickým velitelstvím ve Falknově (Sokolov).

Otto Plass postřehl český hovor, spojení roztrhl, manželku dal vyvést před poštu, kde jí postavili ke zdi a hrozili, že ji zastřelí a mířili na ni pistolemi.

...Mezitím se Sudeťáci pokusili obsadit četnickou stanici,odzbrojit četníky a získat tak výzbroj a munici. Během útoku byl Němci zavražděn četník prap.Koukal a zraněn druhý četník. Četníci útok odrazili a tak to Sudeťáci zkusili jinak...

Ordneři volali, abych se vzdal, jinak moji manželku pověsí.Pak byla přihnána moje manželka spoutána provazy před okna stanice. Obličej měla proti hlavním ordnerských zbraní a znovu jsem byl vyzván, abych se vzdal, jinak že ji zastřelí.

Šel jsem před zbraně ordnerů ke své manželce. Stanice byla obležena ze všech stran. Davem jsem byl uchopen zezadu, sražen k zemi a odzbrojen. Vyrvali mi z ruky pušku, strhli sumky s náboji a sebrali i služební šavli.

S šavlí pak dvakrát ťali do temene hlavy mojí manželku a těžce jí zranili.

Mne ztloukli natolik, že jsem upadl do bezvědomí. To byl můj konec, byl jsem vyřízen. Pak jsem se probral, u sebe jsem nikoho neviděl, tak jsem prchl na cestu za četnickou stanicí, zde jsem ale klesl na zem, davem znovu dostižen a opět týrán. Za nějakou dobu jsem se probral, spíše mne k vědomí přivedla silná střelba. Doplížil jsem se na stanici a ulehl na lůžko. V té době stály již před četnickou stanicí dva autokary, které přivezly četnickou hotovost. V budově stanice nebyl nikdo, na podlaze ležel pouze praporčík Koukal, který byl mrtev.

V oddílu, který nám přijel na pomoc, byli samí mladí chlapci. Byli to četníci na zkoušku, nebo ti, kteří ještě nebyli definitivně přijati do sboru. Ordnéři, když autobus z posilou přijel, na něj stříleli a při přestřelce byli zastřeleni dva mladí četníci,Černý a Roubal. Proti četnické pohotovosti však neměli šanci a proto se ordnéři rozprchli, šli rovnou přes hranice do Říše.

(Kráceno) http://cetnici.habartov.cz/svedectvi/vzpominky-jana-parduse-haberspirk-1938.htm 

Četníci a vojáci.

Více je možné dočíst se na těchto webových stránkách:

 http://cetnici.habartov.cz/pohranicni-incidenty.htm 

 http://cetnici.habartov.cz/obeti-incidentu-1938.htm 

Banner

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář